EXTRACTE GEMOTERAPICE CONCENTRATE PLANTEXTRAKT

Pe piaţa farmaceutică internaţională există la ora actuală extracte gemoterapice în cele două
forme farmaceutice - forma diluată (1:200) - MG=D1 şi forma concentrată (1:20)- MG.

Dacă iniţial Pol Henry a propus o anumită tehnică de preparare, ea a fost ulterior modificată şi oficializată în 1965 în Farmacopeea Franceză, pentru fabricaţie industrială.


Astfel a apărut forma farmaceutică de macerat glicerinic, ce stă la baza fabricaţiei extractelor gemoterapice. Această metodă de fabricaţie prevede, după realizarea unei extracţii în raportul plantă: solvent -1:20,  cu amestecul de solvenţi - alcool etilic: glicerină, o diluare 10% a extractului obţinut, cu un amestec de solvenţi - alcool etilic: glicerină: apă distilată (ajungându-se la un raport plantă:solvent de 1:200). Notaţia practicată după denumirea latinească a plantei, MG=D1, înseamnă macerat glicerinic în diluţia D1 (=10%). Există şi o excepţie de la această regulă, gemoterapicul din mlădiţe de Vâsc, care, datorită principiilor active puternice, se diluează 1% (MG=C1).

Extractele experimentate iniţial de către Pol Henry nu erau diluate 10%, compoziţia amestecului de solvenţi era diferită, iar procesul de fabricaţie se realiza prin macerarea părţilor tinere de plantă fără o prealabilă mărunţire. Există la ora actuală adepţi ai metodei iniţiale de preparare, propusă de către Pol Henry. Dar, însuşi Pol Henry nu a negat gemoterapia în forma oficializată de fabricaţie a extractului gemoterapic, o dovadă fiind şi faptul că, în 1970, a trecut pe lucrarea sa "Phytembryotherapie", subtitlul "Gemmotherapie".
Procesarea standardizată a materialului vegetal conform prevederilor Farmacopeei Franceze, preluate ulterior şi de către Farmacopeea Europeană are la bază o serie de aspecte ce au fost urmărite:
Ţesuturile meristematice au un conţinut mare de apă (uneori de peste 80%), apă care este de cea mai mare puritate (apă vie), suficientă pentru realizarea procesului de extracţie aşa cum a fost el experimentat în forma farmaceutică de macerat glicerinic.
Alcoolul etilic este un solvent cu o foarte mare putere de extracţie (de la compuşi lipofili - de tip componente de ulei volatil sau ulei gras, la compuşi hidrofili de tip taninuri, polifenoli), la care se adaugă glicerina, care extrage la rândul său atât compuşi lipofili cât şi hidrofili, având şi rolul de emulgator al răşinilor, care acoperă anumite ţesuturi vegetale.
Adăugarea de alcool etilic şi în general de alcooli, duce la inhibarea proceselor enzimatice şi de degradare şi de altă natură. Pe de altă parte, mărunţirea produsului vegetal are rolul de a asigura o extracţie cât mai eficientă, pe cât posibil, a întregului fitocomplex.
Presarea materialului vegetal după etapa de macerare şi agitare, are rolul de a finaliza etapa de extracţie şi de a creşte randamentul de extracţie.
 
Laboratoarele Plantextrakt aduc din acest an, în premieră, pe piaţa farmaceutică din România şi forma concentrată a maceratelor glicerinice, care vor putea fi astfel experimentate de către specialişti. Ele sunt fabricate conform reglementărilor farmacopeelor (franceză şi europeană).
Posologia va fi adaptată în funcţie de tipul extractului. Astfel, pentru forma concentrată, cantitatea administrată va fi de 10 ori mai mică. Dacă, în general, doza pentru o dată la extractele gemoterapice (MG=D1) este de 2ml (50 de picături) şi 1 ml (25 de picături) la copii, în cazul extractelor gemoterapice concentrate (MG), ea va fi de 0,2 ml - 6 picături (corespondenţa raportată la tipul de picurător folosit la Plantextrakt) şi 0,1ml - 3 picături pentru copii. În acest fel, cantitatea va fi diferită, dar echivalentă celei de la administrarea extractelor gemoterapice clasice -MG=D1.

Prima serie de extracte gemoterapice concentrate (MG) care a intrat pe piaţă în acest an, cuprinde 10 preparate, care nu vor înlocui forma clasică existentă până acum (MG=D1), ci vor exista pe piaţa împreună cu acestea.

© Asociatia Romana de Gemoterapie si Homeopatie