ARGH a organizat la Cluj-Napoca a doua ediţie a Conferinţei naţionale de gemoterapie cu participare internaţionala

În zilele de 20 şi 21 mai 2011 s-au desfăşurat la Cluj- Napoca, în sala Atheneum a Hotelului Napoca, lucrările celei de-a II-a Conferinţe naţionale de gemoterapie, cu participarea extraordinară a domnului Nick Churchill, directorul Şcolii de gemoterapie din Londra, care a primit cu această ocazie titlul de membru de onoare al Asociaţiei Române de Gemoterapie şi Homeopatie.

Producătorul de extracte gemoterapice, Laboratoarele Plantextrakt din Cluj, a sponsorizat acest eveniment al Asociaţiei Române de Gemoterapie şi Homeopatie:
„Laboratoarele Plantextrakt introduceau în România gemoterapia în anul 1995, după doi ani de tatonare, în rândul medicilor, a interesului pentru această “nouă fitoterapie” cu extracte din părţile tinere de plante. Iată-ne astăzi, în anul 2011,bucuroşi că putem susţine dezvoltarea unei asociaţii profesionale care îşi propune să contribuie la cunoaşterea şi dezvoltarea acestei terapii naturale!”
Igor Kiril Peev
Manager general al Laboratoarelor Plantextrakt

conferinta_2011_small

Tema conferinţei a fost dedicată exemplificării particularităţilor răspunsului terapeutic în gemoterapie. Au fost prezenţi la manifestare 165 de participanţi: medici, farmacişti, chimişti şi biologi, preocupaţi de dezvoltarea gemoterapiei. Conferinţa a avut înscrise pe ordinea de zi 19 lucrări, dintre care: prezentări de cazuri clinice, analize statistice, dar şi lucrări de cercetare.

La conferinţă a fost lansat Premiul pentru gemoterapie "Pol Henry", un proiect susţinut de Laboratoarele Plantextrakt.

Astfel, premiul a fost acordat pentru prima dată anul acesta d-lui dr. Adrian Alecu din Târgu-Mureş, pentru activitatea deosebită desfăşurată în munca de formare a medicilor în domeniul gemoterapiei, precum şi pentru merite în lansarea unor proiecte de cercetare.

A fost un prilej şi pentru a marca activitatea unor membri ai asociaţiei prin acordarea unor diplome de onoare pentru merite deosebite: d-nei dr. Sorina Soescu, pentru aportul inovator adus în studierea gemoterapiei, fiind o permanentă sursă de creativitate şi inspiraţie pentru membrii asociaţiei d-nei farm. Neli Olah, pentru lansarea proiectului de studii fitochimice în domeniul gemoterapiei d-nei dr. Didi Surcel, pentru lansarea proiectului de fundamentare ştiinţifică a extractelor gemoterapice, d-nei dr. Simona Niţu, un exemplu de dăruire şi profesionalism, pentru coordonarea activităţii de formare a medicilor în domeniul gemoterapiei şi homeopatiei şi d-nei farm. Carmen Ponoran pentru munca de formare a farmaciştilor şi asistenţilor de farmacie în domeniul gemoterapiei. Pentru dăruire şi profesionalism deosebit dovedite în promovarea gemoterapiei către pacienţi au fost acordate diplome de onoare d-nei farm.Flavia Şofron din Baia Mare şi d-nei asistent de farmacie Mioara Mogoş din Alba Iulia.

Planta care şi-a pus amprenta asupra Conferinţei de Gemoterapie din acest an a fost Vâscul. S-a discutat mult despre simbolism, utilizări fitoterapeutice tradiţionale, s-au comentat utilizările extractului gemoterapic din mădiţe de Vâsc, de către Nick Churchill şi Sorina Soescu. Au fost prezentate şi două lucrări de cercetare realizate pe acest extract (Lucrarea d-nei dr.Didi Surcel, cercetător principal gradul I, medic specialist de laborator imunologie, Cluj-Napoca - Efectul imunomodulator al preparatelor de Viscum album în expunerea la bicromaţi - Studii experimentale in vivo şi lucrarea dr. Bogdan Sevastre de la Facultatea de medicină veterinară Cluj-Napoca - Evaluarea farmacologică comparativă a unor extracte de Viscum album L.).

Studii de cercetare fitochimică au fost prezentate de către d-na dr. chim. farm. Neli Olah, director Cercetare-Dezvoltare al Laboratoarelor Plantextrakt (Studiul compoziţiei chimice a ţesuturilor meristematice din specii de Mesteacăn - Betula verrucosa şi Betula pubescens), iar studii experimentale in vivo a prezentat conf.dr. farm. Camelia Peev de la Facultatea de farmacie Victor Babeş din Timişoara (Extracte din muguri de plante-determinarea acţiunii antiinflamatoare in vivo).

Seara de vineri s-a încheiat cu un regal muzical de excepţie, oferit de către sponsorul conferinţei, Laboratoarele Plantextrakt - concertul de pian susţinut de către pianistul şi compozitorul Andrew Morris din Marea Britanie.

Doamna doctor Simona Niţu, preşedintele acestei asociatii, medic specialist de medicină generală, care practică gemoterapia de 16 ani, este liantul medicilor şi farmaciştilor care aleg să se perfecţioneze în gemoterapie.

dr. Simona Nitu“Prin aplicarea gemoterapiei în practica medicală curentă, am văzut rezultatele, m-am bucurat pentru sute de pacienţi în fiecare an. Dar abia în ultimii ani am început să înţeleg cu adevărat taina şi minunăţia plantelor.Trec pe lângă arbori cu smerenie, cu admiraţie, cu dragoste (şi încă nu destulă). Le mulţumesc în gând pentru darurile lor, pentru ajutorul pe care mi l-au dat în actul vindecării. Când cineva intră în comuniune cu natura, e posibil să dureze un timp până să-i simtă prezenţa. Mi-au trebuit mulţi ani .....Colegilor mai tineri din Asociaţia Română de Gemoterapie şi Homeopatie le doresc ca acest timp să fie cât mai scurt …luni.. săptămâni, sau de ce nu, câteva clipe”.
Dr.Simona Niţu

În România, gemoterapia este cunoscută şi practicată de peste 1000 de medici care s-au specializat în acest domeniu al terapiilor naturale în decursul anilor.

Asociaţia Română de Gemoterapie şi Homeopatie (ARGH) militează pentru cunoaşterea şi dezvoltarea GEMOTERAPIEI şi a HOMEOPATIEI, modalităţi terapeutice naturale, non-invazive.

ARGH desfăşoară lunar, în multe localităţi din ţară, activităţi de instruire a specialiştilor, medici şi farmacişti, pe tematici creditate de către Colegiul Medicilor şi Colegiul Farmaciştilor.

© Asociatia Romana de Gemoterapie si Homeopatie