GEMOTERAPIA - CONEXIUNI CU ALTE TERAPII NATURALE

gemoterapia conexiuni cu alte terapii

GEMOTERAPICELE exprimă legătura noastră intrinsecă, profundă, cu Natura, faptul că reechilibrarea şi vindecarea se realizează prin elemente similare, care aduc informaţie specifică, substanţe bioactive şi energie.

Oamenii, de-a lungul mileniilor, prin observaţie şi intuiţie, au descoperit modul complex de alcătuire şi funcţionare al corpului nostru şi necesitatea de a-l trata ca un tot unitar. Medicina chineză, medicina ayurvedică, cu mii de ani în urmă şi, în ultimile 200 - 300 de ani, homeopatia, antroposofia, au găsit cauzele şi interpretarea corectă şi reală a bolilor, modul în care să se realizeze vindecarea.

Știm că medicii chinezi erau plătiţi şi apreciaţi numai dacă menţineau starea de sănătate a celor pe care îi aveau în grijă! Înţelepciunea medicilor din antichitate o exemplific prin prezentarea câtorva elemente din medicina chineză, ayurvedică şi, din această perspectivă, o completare privind modul de administrare al gemoterapicelor prin prisma GEMOTERAPIEI MIASMATICE (studiată şi făcută cunoscută la noi de către dr. Mălina Ciumaşu Râmbu).

În medicina ayurvedică sunt stipulate calităţile necesare pentru ca remediile să fie eficiente, vindecătoare. Este necesar ca alegerea să fie făcută din mai multe opţiuni, remediul să posede mai multe calităţi, să fie potent la doze mici şi adecvat pentru condiţia respectivă.
Calităţile sunt: fizice – gustul (există 6 gusturi), energia manifestată (rece/fierbinte), acţiune postdigestivă (în termeni de gust sau calităţi - grea/uşoară de ex.).

În medicina chineză, alegerea se face în funcţie de excesul sau deficitul energetic de la nivelul organelor (Lojele Lemn, Foc, Pământ, Metal şi Apă). Spre exemplificare, în această paradigmă, ficatul şi vezicula biliară formează o unitate funcţională în cadrul Lojei Lemn. Asociate Lojei Lemn sunt sistemul ocular, tendoanele, unghiile şi părul capilar. “Ficatul chinezesc ”reprezintă primăvara, startul vieţii !

GEMOTERAPICELE, prin modul lor de acţiune readuc starea de echilibru. Sunt preparate din meristeme – ţesuturi vegetale embrionare – care conţin toate elementele necesare reluării ciclului de viaţă al plantei, primăvara.

Dezechilibrul energiei din organe induce şi manifestări emoţionale sau, acestea o pot bloca la acest nivel. Mânia, revolta, indignarea, sunt specifice ficatului “chinezesc”, iar curajul de a lua decizii, sau incapacitatea de a le lua, nehotărârea, ţin de vezicula biliară “chinezească“. GEMOTERAPICELE modulează şi “curgerea energiilor “, echilibrând atât manifestările fizice cât şi pe cele emoţionale, psihice, relevându-se din această perspectivă acţiunea lor la niveluri inexplicabile de către medicina clasică.

Fiecare tip de abordare medicală, completează imaginea de ansamblu a alcătuirii şi funcţionării organismului. HOMEOPATIA, prin teoria amprentei subtile pe care bolile o lasă în organism – miasmele - identifică ordinea corectă în care e necesar să fie administrate remediile.

GEMOTERAPICELE au acţiune atât reglatoare funcţională, de refacere structurală, dar şi de drenaj al cataboliţilor metabolici şi de detoxifiere – prin eliminarea substanţelor toxice. În GEMOTERAPIA MIASMATICĂ sunt explicate relaţiile dintre miasme – psorică, luetică, sicotică, tuberculinică, etc.- şi modul de acţiune al gemoterapicelor, importanţa cunoaşterii compoziţiei în oligoelemente şi minerale a acestora şi deficitul lor în contextul miasmelor, precum şi importanţa modificărilor proteinelor serice, evidenţiate de electroforeza serică.

Astfel, pentru afecţiunile cu amprenta miasmelor psorică şi luetică (sifilitică) se face întâi drenaj hepato-renal şi apoi se echilibrează organul afectat, iar în cazul miasmelor tuberculinică şi sicotică se face mai întâi echilibrarea organului afectat şi apoi drenaj hepato-renal. Logica acestei abordări a administrării GEMOTERAPICELOR este explicată prin modul particular în care se manifestă miasma respectivă la nivel celular. În psoră, toxinele sunt blocate la nivelul membranei celulare, iar în miasma luetică sunt blocate la nivelul ADN-ului; în miasma tuberculinică blocajul toxinelor este la nivelul mitocondriilor, afectând unitatea energetică a celulei, iar în sicoză toxinele sunt blocate la nivelul ribozomilor, fiind afectată sinteza proteinelor. De aceea, ordinea administrării gemoterapicelor cu acţiune predominantă de drenaj şi detoxifiere şi a celor cu acţiune la nivelul organului afectat este importantă, evitându-se eventuale agravări din timpul tratamentului.

GEMOTERAPICELE folosite în patologia hepato-biliară corespund, prin acţiunea lor asupra manifestărilor clinice, amprentelor miasmatice, aşa încât alegerea lor în funcţie de simptomatologie nu este dificilă, cu condiţia înțelegerii nivelului, profunzimii la care s-a produs afectarea!

Exemple de corespondenţă gemoterapic – miasmă: Rozmarinul – psoră şi cancerinism;
Alun – lueză şi tuberculinism; Ienupăr – lueză şi tuberculinism; Frasin – sicoză; Arţar – psoră; radicelele de Porumb – psoră; Tei – lueză, tuberculinism și cancerinism.

Evoluţia afecţiunilor, cu afectare din ce în ce mai profundă, funcţională şi morfologică, prin simptomatologia manifestată, ne conduce de cele mai multe ori spre alegerea corectă a GEMOTERAPICELOR, chiar dacă pregătirea medicului nu include toată cunoaşterea despre care am scris!  Este aspectul cel mai important al acţiunii remediilor naturale şi în mod special al GEMOTERAPICELOR, de a restabili starea de sănătate, fizică şi psihică, prin complexitatea lor structurală şi funcţională, ghidate de “inteligenţa materiei”.

Complexitatea uimitoare, aproape necuprinsă de cunoaşterea şi înţelegerea noastră, a alcătuirii şi funcţionării corpului uman, precum şi a remediilor naturale, în care Inteligenţa Creatoare şi-a pus amprenta, ne atenţionează ca oricare gest terapeutic făcut de un medic să fie cu grija fundamentală de a nu afecta, înainte de a face bine,  această minunată alcătuire care este organismul uman, de a fi smeriţi, recunoscând limitele pregătirii noastre!

Medicina este o profesie vocaţională, iar medicul, după criteriile ayurvedice (dar valabile pentru oricare dintre terapii), trebuie să fie alert, eficient, să cunoască starea pacientului, să aibe cunoștințe medicale temeinice, să “respire știința medicală”, să fie pur, curat, la toate nivelurile fiinţei sale ( “ să se vindece întâi pe el”) şi să fi învăţat arta vinedcării de la un maestru! Consider că aceste precepte stabilite cu mii de ani în urmă, sunt cele care trebuie să ne ghideze formarea şi practica noastră medicală, pentru a putea să vindecăm, să readucem starea de sănătate, bucuria de a întâmpina fiecare zi!

Genialul medic Samuel Hahnemann a spus că “unica şi înalta misiune a medicului este de a reda bolnavului starea de sănătate, proces numit vindecare!” Starea originară a omului este cea de sănătate, iar strădania noastră de a a o păstra sau de a reveni la ea este firească.

În limba japoneză cuvântul “bucurie“este scris cu un “caracter” la care se adaugă, deasupra lui, un “radical” cu semnificaţia “ iarbă”. Caracterul rezultat înseamnă “medicament, medicină.” Deci, starea de sănătate, vindecarea, se realizează cu remedii naturale, respectând legile naturii!

© Asociatia Romana de Gemoterapie si Homeopatie